Til hovedinnhold

Digital transformasjon

Hva er digital transformasjon?

Innføring av ny teknologi fører til store endringer i hvordan virksomheter opererer og hvordan de leverer verdi til sine kunder og brukere. Digital transformasjon kan gi grunnlag for nye forretningsmodeller og innebærer å endre virksomhetens tjenester og produkter. Det påvirker også hvordan man samhandler med kunder og brukere, og forandrer hvordan selve arbeidet og produksjonsprosessen foregår. Teknologien i seg selv er med andre ord ikke nok for å lykkes med disse omfattende endringene.

I etablerte virksomheter er digital transformasjon gjerne et resultat av digitalisering av flere prosesser. Incentivet kan komme både fra et indre ønske om forbedring og endring, men også fra et ytre press. Vi ser at nye kunde- og brukerbehov eller nye krav fra myndigheter kan utløse behov for digitalisering. Det kan også handle om at konkurrenter og nyetablerte aktører tar i bruk ny teknologi på helt nye måter og radikalt endrer spillereglene i markedet.

I SINTEF forsker vi på hvordan virksomheter kan hente ut verdi av digital teknologi og få et konkurransefortrinn gjennom digital transformasjon. Våre ansatte driver forskningen videre gjennom å løse praktiske problemer i alle bransjer.

Kontaktperson

Aktuelt

Smart agent skal gi bedre alderdom

En smart hjelper som følger med på eldres helsetilstand, gir støtte i hverdagen og passer på at de kommer seg ut, er snart en realitet. Ny teknologi skal bidra til at eldre kan leve et trygt, godt og sosialt liv hjemme lenger.

Prosjekter

SAMSPILL – Samskapt utvikling av smarte læringsspill i finansbransjen

SAMSPILL er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt mellom Læringsliv AS, Sbanken ASA, NORD Universitet og SINTEF med støtte av Norges Forskningsråd. Formålet med prosjektet er å utvikle et digitalt læringsverktøy som akselererer utvikling av kompetanse, arbeidspraksis, ledelse og arbeidsorganisering – skapt i samspill på medarbeidernes premisser. Den teknologiske løsningen skal tilpasses et arbeidsliv som krever stadig større omstillingsevne, hurtig utvikling av ansatte og deres arbeidspraksis.