Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 lagring

SINTEF var blant de første som foreslo ideen om lagring av CO i undergrunnen og har fortsatt å forske på lagringskapasitet, langtidsoppførsel av lagret CO2, trykk i undergrunnen og overvåkning og sikkerhet for å unngå lekkasje.

Lagring av CO2 på land eller i havbunnen er en etablert metode for å fjerne store mengder CO2 over lang tid, på en sikker måte, for slik å kunne redusere global oppvarming.

SINTEF forsker på kvalifisering og forvaltning av lagringsressurser, CO2-lagring, overvåking, lekkasje og sanering. Vi har en sterk kompetanse knyttet til reservoar, takbergart og brønnintegritet.

SINTEF har en komplett infrastruktur i form av avanserte laboratorier for reservoarteknologi og formasjonsfysikk (geomekanikk), brønnintegritet og poreavbilding. I tillegg har vi vår egen småskala feltlab for CO2 overvåkning på Svelvik, og vi nytter egne og kommersielle programvarer i vår forskning. 

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Simulering av lagringskapasitet og trykk
 • Geomekanikk for CCS
 • Overvåkingsteknologi (geofysikk)
 • Modeller og verktøy for bergartsdferd
 • Numerisk simulering av reservoarprosesser
 • Brønnintegritet
 • Injektivitet
 • Reservoarkarakterisering og overvåking
 • Reservoarvæskeanalyser
 • Risikoanalyse av CO2-lagring

Tilgjengelig infrastruktur:

Typiske oppdrag for oss er:

 • Internasjonale forskningsprosjekt 
 • Industrioppdrag og innovasjonsprosjekt med leverandør
 • Nettverksprosjekt på tvers i EU 
 • Tredjepartsvurdering av CO-lagringsprosjekt, mulighetsstudier 

Hvem gjør vi dette for:

 • Norske myndigheter
 • Forskningsrådet
 • Norsk og internasjonal industri og leverandører

Relevante prosjekter:

 • NCCS
 • LINCCS 
 • RETURN 
 • DISCO2STORE
 • SPARSE
 • CCUS ZEN 
 • LEGACY
 • CHARISMA
 • WISCOS 
 • CLEAN4D
 • EM4CO2
 • TOPHOLE

 

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner