Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs dronelab åpnet

Egenutviklet drone ved SINTEF Dronelab. Foto: SINTEF/Stein Mortensholm
Gir nye muligheter gjennom å bygge både droner og programvare for å tilpasse ulike typer bruk, og utstyr - som kamera, laser og skannere.

De fleksible og kostnadseffektive dronene åpner for nye bruksområder og samarbeid innen sensorikk. Med droner kan vi for eksempel kartlegge og overvåke større områder og innhente svært detaljert informasjon om terrenget i tre dimensjoner, både over og under overflaten.

Full kontroll og innsyn i utstyr og programvare gir muligheter for integrasjon av sensorer og dataflyt, noe som ofte ikke er mulig med kommersielle droner.

Drone.jpg I dronelaboratoriet jobber forskere både med kommersielt tilgjengelige droner og de bygger nye fra bunnen av for å tilpasse nye faglige formål. Denne dronen er utstyrt med kameraer for å lage 3D-modeller av terrenget. Foto: SINTEF/Olav Spanne.

Dronene kan programmeres til å fly på egenhånd i områder hvor vi ikke når med annet måleutstyr, slik som i bratt og ulent terreng. Dronene er utstyrt med kamera, radar, laserskannere, og elektromagnetiske sensorer.

– Vi har i løpet av siste året etablert operasjonsmanual for SINTEF som droneoperatør. Innføring av europeisk lovverk for luftfart og droner har gitt nye krav fra Luftfartstilsynet, forteller seniorforsker Aslak Einbu.

Gruppebilde.jpg SINTEFs nye dronelaboratorium ble åpnet tirsdag 7. juni 2022. Fra venstre: Bastien Dupuy, Marius Andersen, Aslak Einbu, Eli Aamot, Anouar Romdhane, Andrew Tobiesen og Arnt Grøver. Foto: SINTEF/Olav Spanne.

Varsle skred og redde liv

Bruk av droner er tryggere, billigere og mer nøyaktig enn helikopter. SINTEF samarbeider i dag med NGI, NVE og Statens vegvesen for å utvikle droner som kan varsle skred før de oppstår. Droner er et nyttig verktøy som kan gi mye info og redusere risiko for personell også under og i etterkant av en hendelse, for eksempel ved ras.

Les mer om prosjektet GEOSFAIR 

Om noen år kan SINTEF-forskerne ha sørget for at det blir lettere å varsle slike skred før de skjer – og å redde liv etter at det har rast.

Stort potensial, mange bruksområder

– Fleksible droner muliggjør samarbeid på tvers i SINTEF, og med ulike sluttbrukere og med ulike kompetansemiljøer innen sensorikk. I et pågående prosjekt bruker vi droner utstyrt med ulike sensorer for å lage 3D-modeller av terrenget. Bruk av georadar muliggjør også kartlegging av hva som befinner under overflaten, forteller Einbu. 

Simulator.jpg I SINTEFs dronelab er det mulig å prøve seg som pilot i en dronesimulator. Seniorforsker Aslak Einbu demonstrerer simulatoren for konserndirektør Eli Aamot. Foto: SINTEF/Olav Spanne. 

Pågående prosjektaktiviteter mobiliserer allerede forskere fra fem ulike SINTEF-institutt og det viser at det finnes bruksområder i en rekke fagområder og bransjer. 

Jobber med både industri og offentlig sektor 

SINTEF er også involvert i en rekke andre prosjekter, der droner brukes blant annet til inspeksjon av industrielle anlegg og kraftlinjer, og til effektivisering og automatisering av landbruket. SINTEF jobber også med droneløsninger som skal beskytte førstehjelpstjenester under responsoppdrag, for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer og terrorangrep.

- I SINTEF leverer vi forskning og utvikling innen en stor bredde av teknologi og kompetanse relatert til luftbårne droner. Kort oppsummert bidrar vi til at drone-farkoster kan operere med en høyere grad av autonomitet, samt hvordan droner kan løse oppdrag ved å samle inn data, automatisk analysere denne, og til og med interagere med omgivelsene sine, sier seniorforsker Aksel Transeth i SINTEF.

- Vi gjør dette i samarbeid med industri og offentlig sektor, og gjør tester og demonstrasjoner både i lab og i felt med egenutviklete og kommersielle droner. Dronelaben er et viktig element i dette, legger han til.

Forskerne som nå er tilknyttet laboratoriet håper at teknologien og mulighetene dronene gir kan utnyttes innenfor enda flere fagområder og bidra til å løse flere utfordringer. 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

GeoDrones

Prosjektvarighet:

01.09.2020 - 30.06.2024

Kontaktperson:

Bastien Dupuy

Kontaktpersoner