Til hovedinnhold

Overvannshåndtering

Overvannshåndtering

SINTEF jobber med bærekraftige løsninger for vanninfrastruktur.

Vår kompetanse omfatter:

  • Overvannshåndtering
  • Sikker distribusjon av vann til ulike formål
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
  • Forvaltning av vann- og avløpssystemer/Infrastruktur Asset Management
  • Behandlingsanlegg
  • Smarte vannsystemer
  • Verktøy for forvaltning av vann- og avløpssystemer
  • Vannkvalitetsendringer i ledningsnett
  • Livsløpsanalyser
Seniorforsker
486 05 179