Til hovedinnhold
Norsk English

Vil finne ny metode for rensing av overvann fra veier

Rør
Tre store rør som er utformet på ulik måte er lagt ved siden av hverandre for å kunne sammenligne hvordan de renser. Foto: Per Möller Pedersen
Mer og kraftigere regn fører til at problemet med forurenset overvann som renner fra veier og ut i bekker og grunn øker. En ny metode for rensing av overvann testes nå ut på en del av fylkesvei 505 sør for Sandnes.

Det regner 20 prosent mer i Norge i dag enn det gjorde for 100 år siden, og ved store nedbørsmengder klarer ikke grunnen å suge opp alt vannet. Overvann fra veier og parkeringsplasser inneholder en cocktail av ulike miljøgifter som kommer fra alt fra bremseklossene til eksosen, og igjen fører til forurensning av bekker og grunnvann.

Et pilotprosjekt i regi av Klima 2050 skal teste en ny metode rensing av overvann fra fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland i Sandes.

- I sommer kom det strengere krav om rensing av overvann for å få ned utslipp av miljøgifter. Statens vegvesen har behov for å se på nye muligheter og er svært interessert i at det utvikles nye løsninger, sier Lene Sørlie Heier, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Utfordring tradisjonell overvannshåndtering

Statens vegvesen er piloteier, og også Skjæveland Gruppen som er partner i Klima 2050 er med i pilotprosjektet.

Sørlie Heier ser at det er en fordel å få mer av rensingen av overvann under bakken i et lukket system, dette tar også mindre plass. En tradisjonell håndtering av overvann er å bygge åpne rensedammer langs veier med mye trafikk, men det kan også ha sine utfordringer

- Forskjellige organismer, som frosker og salamander, tiltrekkes av disse rensedammene som ser ut som innsjøer. Det er et etisk dilemma. Ved de fleste undersøkelser vi gjør så ser det ut til at organismene har det bra, men i dammer ved de mest trafikkerte veiene er det eksempelvis observert økt DNA-skade i fisk som levde i dammen sammenliknet med fisk fra en nærliggende elv uten trafikkavrenning.

Undersøker renseeffekt fra tre ulike rør

Den nye metoden som skal testes består av tre store rør som legges under bakken. Disse er utformet på ulik måte og lagt ved siden av hverandre for å kunne sammenligne hvordan de renser.

Målsetningen med pilotprosjektet er å dokumentere renseeffekt, drift og vedlikehold av rørløsningen for rensing av overvannet fra ny bru og tilførselsvei på fylkesvei 505, samt legge til rette for videreutvikling av løsninger.

Bra det testes i miljøet over tid

Erfaringene fra prosjektet kan danne grunnlag for nye retningslinjer for utforming, drift og vedlikehold av nye renseløsninger for overvann fra vei.

- Det er veldig bra at det testes i stor skala, ikke bare på en lab. Nå blir det spennende å se hvordan dette virker, og følge med på resultatene som kommer i løpet av 2019, sier Sørlie Heier.

Tekst: Lisbet Jære

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Kontaktperson