Til hovedinnhold
Norsk English

Skadeanalyse og tilstandsanalyse - bygg

SINTEF har kartlagt byggskader i Norge i 60 år. Vi utfører skadeanalyser på alt fra småhus til kompliserte industri- og næringsbygg.

Kontaktperson

Skadeoppdragene ender i en veldokumentert skaderapport, som blant annet beskriver skadeårsak og forslag til utbedring. Tilstands- og skadeanalyser gir også underlag for godkjenningskriterier for ulike produktkategorier samt anvisninger i Byggforskserien. I skadeanalyser avdekker vi skadeomfanget og vurderer hvilke konsekvenser skaden har. Vi uttaler oss ikke om skyldforhold i forbindelse med skadeanalyser. 

Selve skadeårsaken finner vi oftest ved å foreta en befaring av skadestedet. I tillegg vurderer vi dokumentasjon, tegninger og beregningsgrunnlag. Vi utfører nødvendige målinger i de skadde konstruksjonene, og tar ut prøver for analyse i våre laboratorier ved behov. Som tiltak anbefaler vi forhåndsdokumenterte byggtekniske løsninger med henvisning til Byggforskserien som grunnlag for videre prosjektering. Som et forebyggende tiltak mot byggskader tilbyr vi også prosjektgranskning til arkitekter, rådgivere og entreprenører. Vi uttaler oss ikke om økonomiske eller juridiske forhold.

Les mer om våre tjenester for tilstandsanalyse og skadeanalyse.

Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, send oss en epost til

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Laboratoriemåling av mekaniske egenskaper
 • Tilstands- og skadeanalyser
 • Byggteknisk spesialrådgivning
 • Feltmålinger
 • Fuktskader
 • Støyproblemer
 • Inneklimavurderinger og renhold
 • Konstruksjonsoppbygning
 • Gulv – gulvbelegg, gulv på grunn, gulvvarme
 • Vegg – fasade, yttervegg, vindu og dører
 • Tak, terrasse og uteanlegg – glasstak
 • Bad, våtrom og badeanlegg
 • Fryserom og kjølerom
 • Laboratoriemålinger og feltmålinger
 • Fundamentering og grunnmurer
 • Konstruksjoner i tre, mur og betong
 • Ventilasjons- og sanitæranlegg
 • Parkeringsanlegg og kjellere
 • Termografering
 • Verneverdig bebyggelse

Typiske prosjekter for oss er:

 • Byggskader
 • Byggeteknisk spesialrådgivning
 • Oppfølging av utførte arbeid

Hva er en byggskade?
75 % av byggskader er fuktskader – som vannlekkasjer, luftlekkasjer, byggfukt og kondens. Andre byggskader kan være knyttet til konstruksjonen, konstruksjonens plassering og konstruksjonens ytre miljø – som sammenbrudd, bæreevne, lyd, lastpåvirkninger, klimapåkjenninger og setninger.

Hva skyldes byggskader?
Skadebildet er sammensatt. Det er ikke slik at de fleste skadene oppstår ved spesielle hendelser, som ulykker og ekstremvær. De fleste skadene skyldes feil i prosjektering og / eller utførelse.

Hvordan unngå byggskader?
Byggskader koster eiere, forsikringsselskap og samfunnet store summer hvert år. Derfor er det viktig å både forebygge byggskader og å analysere skaden hvis den først inntreffer. Den sikreste måten å unngå byggskader på er å planlegge godt ved å bruke kjente prinsipper og dokumenterte materialer. Klimatilpasning, stedstilpasning og detaljprosjektering er viktig for å unngå byggskader. I tillegg kommer riktig bruk av bygningen. SINTEF kan også tilby byggteknisk spesialrådgivning som et forebyggende tiltak mot byggskader. Les mer om spesialrådgivning.

Metodene vi bruker er:

 • Befaringer
 • Dokumentgjennomgang
 • Beregninger / Analyser / Simuleringer
 • Feltmålinger
 • Laboratorieprøvning

Hvem er våre kunder?

 • Byggeiere / Tiltakshavere
 • Entreprenører
 • Borettslag og sameier

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har lang og bred erfaring knyttet til forhåndsdokumenterte byggtekniske løsninger og benytter våre laboratorier i forbindelse med verifisering av produkter og løsninger. SINTEF har tilgang til spesialkompetanse innen alle byggtekniske fag.

Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, send oss en epost til

SINTEF gjennomfører skadeoppdrag etter medgått tid og utlegg. SINTEF har ikke anledning til å besvare spørsmål av teknisk art uten økonomisk vederlag.

Aktuelle artikler