Til hovedinnhold

Tilstandsanalyse og skadeanalyse

Tilstandsanalyse og skadeanalyse

SINTEF utfører tilstandsanalyser og skadeanalyser på alle bygningstyper. SINTEF har analysert byggskader og tilbudt forskningsbasert rådgivning til byggenæringen i over 60 år.

Tilstandsanalyse og skadeanalyseSINTEF utfører skadeanalyser på alle bygningstyper - alt fra kompliserte industri- og næringsbygg til småhus. I skadeanalyser avdekker vi skadeomfanget og vurde­rer hvilke konsekvenser skaden har. Selve skadeårsaken finner vi oftest ved å foreta en befaring av skadestedet. I tillegg vurderer vi dokumenta­sjon, tegninger og beregningsgrunnlag. Vi utfører nødvendige målinger i de skadde konstruk­sjonene, og tar ut prøver for analyse i våre laboratorier ved behov. Som tiltak anbefaler vi velprøvde prinsippløsninger som grunnlag for videre prosjektering. Som et forebyggende tiltak mot byggskader tilbyr vi også prosjektgranskning til arkitekter, rådgivere og entreprenører. Vi uttaler oss ikke om økonomiske eller juridiske forhold.

Eksempel på våre kompetanseområder

 • Fuktskader
 • Støyproblemer
 • Inneklimavurderinger og renhold
 • Konstruksjonsoppbygning
  • Gulv – gulvbelegg, gulv på grunn, gulvvarme
  • Vegg – fasade, yttervegg, vindu og dører
  • Tak, terrasse og uteanlegg – glasstak
 • Bad, våtrom og badeanlegg
 • Fryserom og kjølerom
 • Laboratoriemålinger og feltmålinger
 • Fundamentering og grunnmurer
 • Konstruksjoner i tre, mur og betong
 • Ventilasjons- og sanitæranlegg
 • Parkeringsanlegg og kjellere
 • Termografering
 • Verneverdig bebyggelse

Hva er en byggskade?

75 % av byggskader er fuktskader – som vannlekkasjer, luftlekkasjer, byggfukt og kondens. Andre byggskader kan være knyttet til konstruksjonen, konstruksjonens plassering og konstruksjonens ytre miljø – som sammenbrudd, bæreevne, lyd, lastpåvirkninger, klimapåkjenninger og setninger.

Hva skyldes byggskader?

Skadebildet er sammensatt. Det er ikke slik at de fleste skadene oppstår ved spesielle hendelser, som ulykker og ekstremvær. De fleste skadene skyldes feil i prosjektering og / eller utførelse.

Hvordan unngå byggskader?

Byggskader koster eiere, forsikringsselskap og samfunnet store summer hvert år. Derfor er det viktig å både forebygge byggskader og å analysere skaden hvis den først inntreffer. Den sikreste måten å unngå byggskader på er å planlegge godt ved å bruke kjente prinsipper og dokumenterte materialer. Klimatilpasning, stedstilpasning og detaljprosjektering er viktig for å unngå byggskader. I tillegg kommer riktig bruk av bygningen.

SINTEF kan også tilby byggteknisk spesialrådgivning som et forebyggende tiltak mot byggskader.
Les mer om spesialrådgivning her.

 

Kontakt oss

Ola Asphaug

Forskningsleder
906 81 440
Navn
Ola Asphaug
Tittel
Forskningsleder
Telefon
906 81 440
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Monica Strøm Nodland

Forskningsleder
905 64 421
Navn
Monica Strøm Nodland
Tittel
Forskningsleder
Telefon
905 64 421
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Har du spørsmål eller ønsker et tilbud, send oss en epost til

SINTEF gjennomfører skadeoppdrag etter medgått tid og utlegg. SINTEF har ikke anledning til å besvare spørsmål av teknisk art uten økonomisk vederlag.

Artikler om byggskader