Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens energiforsyning i Longyearbyen

SINTEF inviterer til seminar om fremtidens energiforsyning i Longyearbyen.

Informasjon

Sted
Svalbard, Norge
Start
Legg til i kalender
Slutt

Under seminaret vil det bli presentert forskjellige løsninger og ideer, eksempelvis CO2 lagring, naturgass, hydrogen og elektrisk kabel samt fornybare energikilder som geotermisk, vind og sol. I tillegg vil det bli presentert nullutslippsbygg og nabolag og viktigheten av medvirkning fra lokalsamfunnet.

Seminaret innledes med informasjon om energiverket i Longyearbyen og fremtidens energibehov og avsluttes med en paneldebatt. Det vil også bli presentasjoner fra bl.a. Statoil, ABB, Multiconsult, Seatres, UNIS og Universitet i Bergen, Lokalstyret og SINTEF.

Seminaret er åpent for alle og gratis!

Program

Mandag 12. Juni 2017

15:30:  Introduksjon, Tommy Mokkelbost (SINTEF)
15:35:  Velkommen til Longyearbyen, Arild Olsen (Longyearbyen Lokalstyre)
15:50:  Introduksjon til fremtidens energisituasjon i Longyearbyen, Gunnar Sand (SINTEF)
16:00:  Longyearbyens energisituasjon i dag og i fremtiden, Kim Rune Røknes (Longyearbyen Lokalstyre)
16:20: Kabel til Svalbard –utopi eller realisme? Tor-Eivind Moen (ABB)

16:40: Kaffe og benstrekk

17:00: LNG basert infrastruktur i kombinasjon med solenergi, Harald Vartdal (Seatres AS)
17:20: Hydrogens rolle i Longyearbyens energiforsyning, Anders Ødegård (SINTEF)
17:40: Nullutslipp hydrogen i bunn, energilab på toppen, Per Sandberg (Statoil)

18:00: Slutt dag 1

Tirsdag 13. Juni 2017

08:30: Introduksjon til dag to, Harald Ellingsen (UNIS)
08:35: Smart bruk av solenergi i Longyearbyen, Bjørn Thorud (Multiconsult)
08:55: Batterier som energilagring, Tommy Mokkelbost (SINTEF)
09:15: Geotermisk energi , Kistri Midttømme (Christian Michelsen Research AS)
09:35: Biokull som brensel, Ole Petter Løbben (Arba Follum)
09:55 : Kullkraft med CCS, Kim Senger (UNIS)

10:15: Kaffe og benstrekk

10:45: Nullutslippsbygg og nabolag, Igor Sartori  (SINTEF)
11:05: Medvirkning fra lokalsamfunnet, Tarje Wanvik (Universitet i Bergen)
11:25 Virkemiddelapparatet – støttemuligheter for ny energi- og klimateknologi, Anita Fossdal (Enova)
11:35: Diskusjon og spørsmål, Jørn Eldby (SINTEF)
12:20: Oppsummering, Gunnar Sand (SINTEF) & Arild Olsen (Lokalstyret)

12:35: Slutt dag to / Lunsj

Seminaret støttes av EnovaSvalbard Miljøvernfond og Lokalstyret, med UNIS og UiB som medarrangør.

Registrer deg i skjema under

Kontaktperson

Adresse

The University Centre in Svalbard