Til hovedinnhold

Arktiske konstruksjoner

Arktiske konstruksjoner

SINTEF kombinerer solid, arktisk felterfaring og tverrfaglig kompetanse innen blant annet geoteknikk, bergmekanikk, bygningsfysikk, materialteknologi og betongteknologi for utvikling av bærekraftige løsninger for bygg, infrastruktur og andre anlegg i arktiske områder.

Vi har feltutstyr og kompetanse som nyttiggjøres i en rekke studier og undersøkelser både på Svalbard og i Russland. I dette inngår SINTEFs feltstasjon i Svea, Svalbard og vårt samarbeid med Universitetet på Svalbard, UNIS.

Viktige fokusområder for vår forskning og utvikling er:

  • Arktisk kystteknologi og erosjonssikring
  • Permafrost og effekt av klimaendringer på bygg og anlegg (bygg, veier, flyplasser, havneanlegg, rørledninger etc.)
  • Fundamentering av bygg og rørledninger
  • Geotekniske undersøkelser, instrumentering og overvåkning
  • Betongkonstruksjoner i arktiske strøk
  • Kortreiste materialer og alternativ materialutnyttelse
Forskningsleder