Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Screeninglaboratorium, Trondheim

Screeninglaboratorium, Trondheim

SINTEF har et av Norges best utstyrte laboratorier for laboratorieautomasjon og screening av biologiske prøver.

SINTEF har i dag 3 større robotsystemer for automasjon av væskebehandling. Robotsystemene er utstyrt med integrerte enheter for pipettering, fylling, risting, filtrering kultivering og avlesning (absorbans, fluorescens og luminescens) i mikrobrønnplater. Pipettering kan gjennomføres med 1 til 384-pipettespisser samtidig og de ulike væskebehandlingsrobotene kan håndtere mikrobrønnplater i ulike formater med mellom 1 og 1536 brønner. Systemene er utstyrt med robotarmer som kan flytte mikrobrønnplater og annet forbruksmateriell mellom de ulike stasjonene, slik at avanserte protokoller kan full-automatiseres.

For mer informasjon, se vårt faktaark (Analytical screening facilities)

Publisert 9. februar 2016
Seniorforsker

Kontakt

Laboratoriet ligger i Realfagbygget, oppgang D4-106