Til hovedinnhold

Saltsmelte- og elektrolyselaboratorier

Saltsmelte- og elektrolyselaboratorier

Saltsmelter inkluderer fluorider, klorider og karbonatsmelter som anvendes i flere elektrokjemiske prosesser. Aluminiumelektrolyse er vårt dominerende fagområde men også elektrokjemisk fremstilling av Titan, Jern, Magnesium, Silisium og sjeldne jordartsmetaller (REM) inngår i vårt forskningsfelt. I de senere år har det stadig blitt mer fokus og interesse av elektrokjemisk resirkulering og raffinering av metaller og da spesielt kritiske metaller for Europa, som f.eks sjeldne jordartsmetaller. Stor skala batteriutvikling med bruk av saltsmelter og metaller er et annet felt vi jobber med.

Saltsmelte- og elektrolyselaboratoriet. Foto: SINTEF/Gelinda Gaal

Våre laboratorier består av flere høytemperaturovner med avansert elektrokjemisk utstyr inkludert gassanalyseutstyr.

Utstyr

  • Ovner i flere ulike dimensjoner. Max temp 1800°C
  • Digelkapasitet opp til 6 kg.
  • Flere likerettere – max 3 kA.
  • Potensiostater for elektrokjemisk karakterisiering og analyse av reaksjonsmekanismer.
  • GC and GC/MS – Gas kromatografi (masse spektroskopi) og FT-IR for gass analyse.
  • Hanskebokse
  • rHanskeboks med ovn opp til 1100°C.
Publisert fredag 29. april 2016
Forskningsleder

Kontakt

Besøksadresse: 
Sem Sælandsvei 2A, Trondheim

Kontaktperson:
Egil Skybakmoen, Mobil: 982 83 965, Epost: Egil.Skybakmoen@sintef.no