Til hovedinnhold

Natursteinslaboratoriet

Natursteinslaboratoriet

Vi utfører prøving for CE-merking og årlig kontroll for produsenter og leverandører av natursteinsprodukter.

SINTEF har utført natursteinsprøving siden 1990. Undersøkelsene gjennomføres i henhold til felles-europeiske prøvingsstandarder (NS-EN) og gir grunnlag for CE-merking av harmoniserte natursteinsprodukter og dokumentasjon av ikke-harmoniserte natursteinsprodukter.

Vi har moderne laboratoriefasiliteter og kan bistå med alt fra standardiserte tester til skreddersydde, kundespesifikke testforsøk. 

På kundeforespørsel utføreres også tester etter andre standarder enn NS-EN.

Laboratoriet utfører også prøving i tilknytning til større utbyggingsprosjekter, f.eks. i forbindelse med prekvalifisering og anbud, eller i forbindelse med undersøkelser av bruksoppførsel i et realisert prosjekt.

Natursteinslaboratoriet har bistått ved prøvingsoppdrag rettet mot nytt operabygg og nytt nasjonalmuseum i Oslo, ved oppbygging av Tusenårsstedet i Stavanger og Torvet i Trondheim.

Laboratorietester av egenskaper og bestandighet for naturstein

 

Testmetode

Hensikt/bestemmelse av spesifikk egenskap

Enaksiel trykkfasthet/Uniaxial Compressive Strength (NS EN) Testen beskriver en bergartsprøves styrke som den høyeste trykkbelastning per arealenhet en  preparert testkube kan tåle uten brudd, uttrykt i MPa.
Bøyestrekkfasthet/Flexural Strength (NS EN) Testmetoden benyttes til å bestemme høyeste linjelast et prøvestykke kan utsettes for ved bøying over tverrsnittet uten brudd, uttrykt i MPa.
Brutto Densitet og open porøsitet/ Bulk Density and Open Porosity (NS EN) Brutto densitet angir bergartens vekt per volumenhet med porer, uttrykt i kg/m3. Åpen porøsitet uttrykker forholdet mellom volum av åpne porer og prøvevolum, uttrykt i %
Vannabsorpsjonsevne /Water Absorption (NS EN) Vannabsorpsjon angir den mengden vann bergarten kan absorbere inn i åpne porer ved atmosfærisk trykk og vannlagring til konstant vekt, uttrykt i vektprosent.
Styrken ved forankringspunkter (NS EN) Styrke ved forankringspunkter (dybelhull) er av betydning for naturstein til bruk i fasadekledning. Bruddlasten karakteriserer den lasten som skal til for å gi brudd ved forankringspunktet, og egenskapen uttrykkes i N.
Slitasjemotstand/Abrasion Resistance (NS EN) Slitasjemotstand er av betydning for naturstein som skal brukes til gulv, trapper eller utendørs belegg. Slitasjemostand uttrykkes i mm, der høy verdi representerer lav slitasjemotstand.
Sklisikkerhet / Slip Resistance(NS EN) Sklisikkerhet angir produktoverflatens ruhet og angis som USRV (Unpolished Slip Resistanse Value) på både tørre og våte overflater, hvor høy verdi indikerer god sklisikkerhet.
Frostmotstandsevne/ Frost Resistance (NS EN) Frostmotstand er en viktig egenskap ved utendørs bruk der fryse-/tinepåkjenninger er aktive. Standard prøving går ut på at vannmettet steinmateriale gjennomgår gjentatte sykler med frysing i luft og tining i vann og der frostmotstandsevnen uttrykkes i form av styrke før og etter test.

 

Publisert 8. mai 2020
Forskningsleder

Kontakt

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriene
S.P. Andersens vei 13 A 
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen