Til hovedinnhold

Akustikklaboratoriet

Akustikklaboratoriet

I akustikklaboratoriet tester vi ulike bygnings- og ventilasjonskomponenter.

Akustikklboratoriet
Akustikklaboratoriet. Foto: Thor Nielsen

Vi har kompetanse på alt fra standardiserte målinger av bygningskomponenter eller ventilasjonskomponenter til større forsknings- og utviklingsprosjekter.

Laboratoriefasiliteter

Vi har et laboratorium i vår store prøvehall for større bygningskomponenter som vegger, tak, gulv og ventilasjonskomponenter, og et laboratorium for mindre bygningskomponenter som dører, vinduer, glass og ventiler.

Akustikklaboratoriet tilfredsstiller alle bygningsmessige krav etter NS-EN ISO 10140 og NS-EN ISO 354 og målingene kan brukes som grunnlag for blant annet sertifisering eller teknisk godkjenning der dette er aktuelt.

Vi har fleksible prøveåpninger og kan måle stort sett alle størrelser, så lenge de ikke går utover våre maksimumsmål. Se nøkkeltall nedenfor. Vi kan også gjøre målinger på andre typer prøveobjekter. Vi har utstyr og kompetanse til å gjennomføre feltmålinger.

Produkter som kan testes

 • Lydabsorbenter som himlinger og lignende
 • Vegger
 • Etasjeskillere
 • Gulv
 • Tak
 • Belegg
 • Parkett og flytende gulv
 • Dører
 • Vinduer
 • Glass
 • Ventiler

Egenskaper som kan testes

 • Luftlydisolasjon
 • Trinnlydisolasjon
 • Lydabsorpsjon
 • Støynivå og innskuddstap

Prøvestandarder

Prøvestandard Nr. Merknad
Måling av lydabsorpsjon NS-EN ISO 354 Akkreditert
Måling av luftlydisolasjon i dører, vinduer, vegger, etasjeskillere NS-EN ISO 10140-2 Akkreditert   
Måling av trinnlydisolasjon NS-EN ISO 10140-3 Akkreditert
Feltmåling NS-EN ISO16283-1  
Feltmåling NS-EN 140-5 og 140-7    
Måling av støy fra ventilasjonskomponenter                     NS-EN ISO 5135  
Måling av lydfeller, presisjons- og forenklet metode for måling av innskuddstap i lydfeller NS-EN ISO 7235  
Måling av lydeffektnivå for maskiner og utstyr ved lydtrykk i klangrom NS-EN ISO 3741  
Måling av lydtrykknivå   NS-EN ISO 16032  

 

BASTIAN  

Kunder som utfører målinger av byggprodukter ved akustikklaboratoriet til SINTEF kan få inn sine data i den norske lyddatabasen knyttet opp mot BASTIAN. BASTIAN kan man finne via siden www.simmons.se/bastian.html. En demoversjon av BASTIAN kan lastes ned fra www.datakustik.com.

Kontaktpersoner: 

Ipek Polat
Gjermund Holøyen

Nøkkeltall

Prøveåpning for vegger

Høyde = 2500mm Bredde = 4000mm

Prøveåpning for etasjeskiller/tak

Lengde = 2800mm Bredde = 3700mm

Prøveåpning for vindu/glass

Høyde = 1500mm Bredde = 1250mm

Prøveåpning for dører

Høyde = 1500mm Bredde = 1250mm

Måleområde

50Hz - 5000Hz

Absorpsjon

10 - 12m2
Publisert onsdag 19. november 2014
Senioringeniør
922 69 998

Kontakt

Gjermund Valdemar Holøyen

Sivilingeniør
469 67 718
Navn
Gjermund Valdemar Holøyen
Tittel
Sivilingeniør
Telefon
469 67 718
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Ipek Polat

Senioringeniør
922 69 998
Navn
Ipek Polat
Tittel
Senioringeniør
Telefon
922 69 998
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Kontakt

Akustikklaboratoriet til SINTEF er lokalisert i Børrestuveien 3 i Oslo.