Til hovedinnhold
Norsk English

Joachim Seland Graff

Forskningsingeniør

Joachim Seland Graff
Kontorsted:
Oslo

Ansatt i SINTEF siden 2007 og har over 15 års erfaring med prøvepreparering og karakterisering av materialer, drift og vedlikehold av avansert vitenskaplig utstyr og materialforskning på en rekke ulike materialtyper.

Utdanning

2006: Cand. Scient. Fysisk institutt, Univeritetet i Oslo.
Hovedoppgave om strukturbestemmelse av en AlSiMn fase ved hjelp av hovedsaklig transmisjonselektronmikroskop (TEM)

Kompetanse og fagområder

Materialkarakterisering.

Sveipelektronmikroskopi (SEM), inkl
- Energidispersivt Spektrometer (EDS)
- elektron tilbakesprettdiffraksjon (EBSD)

Prøvepreparering for elektronmikroskopi
Topografimålinger med hvittlysinterferometri (WLI)
Optisk mikroskopi
Automatisering av utstyr vha. enkel programmering i Python

Med disse teknikkene karakteriserer jeg flere typer materialer som brukes på mange forskjellige områder:

Keramer
- CO2 rensing og lagring
- Hydrogen
- Brenselceller

Metaller
- Ekstruderte aluminiumsprofiler
- Gjenvunnet aluminium fra husholdningsavfall
- 3D printing basert på nikkel, jern eller aluminium
- Høyentropilegeringer

Silisium
- Silisiumwafere til solceller
- Silisider til termoelektriske anvendelser

Polymerer
- Isolasjon til høyspennings likestrømskabler (HVDC)
- Matembalasje
- Rør til transport av fiskemat på oppdrettsanlegg

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo