Til hovedinnhold
Norsk English

Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken

Forsker

Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken
Avdeling:
Havbruk
Kontorsted:
Trondheim

Forsker i gruppen Havbruksrobotikk og -automasjon i SINTEF Ocean avdeling Havbruk. Forsker på og utvikler teknologiske løsninger for sjø- og landbasert oppdrett. Hovedfokus på ROV-operasjoner, ROV-robotarm-systemer og integrerte robotsystemer med sensorer og bruken av disse i oppdrettssammenheng.
Sterk interesse for bunngående farkost-systemer for operasjoner på eller nær havbunn.

Utdanning

Mastergrad fra NTNU (Ingeniørvitenskap og IKT, Marin Teknikk, spesialisering Kybernetikk, 2016). Tittel på masteroppgave: Motion Control Systems for ROVs

Doktorgrad fra NTNU (Marin Teknikk, 2020). Tittel på avhandling: Autonomous Technology for Inspection, Maintenance and Repair Operations in the Norwegian Aquaculture.

Kompetanse og fagområder

Autonome systemer
ROV (fjernstyrt undervannsfarkost)
Undervanns-robotarmer og operasjoner
Undervannteknologi
Sensorsystememer
Programmering

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/bentoa

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Bent-Oddvar-Haugalokken

Fremhevede publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 C
Trondheim