Til hovedinnhold
Norsk English

SAFESUB-prosjektet: Trygg og autonom subsea intervensjon

I SAFESUB-prosjektet har vi som målsetning å bevege oss forbi forskningsfronten og bygge tverrfaglig kompetanse i skjæringspunktet mellom kunstig intelligens (AI) og robotikk for trygt å øke autonomien i robotintervensjoner og redusere operasjonell risiko.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF. Bildet av ROV er fra IKM Subsea AS

Det er en økende interesse fra industrien for smarte robotløsninger som kan operere i komplekse og ustrukturerte scenarier. For å møte dette behovet vil vi i SAFESUB-prosjektet bevege oss forbi forskningsfronten og bygge tverrfaglig kompetanse i skjæringspunktet mellom kunstig intelligens (AI) og robotikk for å trygt øke autonomien i robotintervensjoner og redusere operasjonell risiko. Mer konkret så vil vi utvikle nye AI-baserte metoder for 3D-syn, objektlokalisering og manipulering hvor metodene tar inn over seg usikkerheten i hvert ledd i operasjonene.

SAFESUBs hovedutfordring er hvordan man kan gjøre metodene robuste mot usikkerhet ved å effektivt estimere - og utnytte - den aggregerte usikkerheten til AI-prediksjoner gjennom en sensor-, perception- og styrings-pipeline. Ved å løse denne utfordringen vil vi på en pålitelig måte estimere risikoen forbundet med robotintervensjoner og dermed trygt øke autonomien til intervensjoner i komplekse og høyrisikooperasjoner. Vi vil verifisere og demonstrere prosjektresultatene på bransjerelevante "use case" med intervensjon med Remotely Operated Vehicles (ROVs). Vi skal gjennomføre både feltforsøk i Nordsjøen og undervannslaboratorieforsøk.

SAFESUB-resultatene skal utvikles og vises frem som et nært samarbeid mellom forskningspartnerne SINTEF og NTNU, og industripartnerne Imenco og IKM. Partnerne har sammen lang erfaring innen forskning og feltforsøk med autonome undervannsroboter (SINTEF, NTNU og IKM Subsea), er en markant leder innen undervannskameraløsninger (Imenco) og en utvikler av autonome kjøretøy med verdens første kommersielt utplasserte resident ROV (IKM). SAFESUB fokuserer på undervannsintervensjon for havnæringer som olje og gass, havvind og havbruk. Prosjektresultatene vil også være anvendbare innen andre områder som krever sikker robotintervensjon, for eksempel for luftbårne droner, og innen helsetjenester, topside inspeksjon og vedlikehold, vareproduksjon og romfart.

Prosjektpartnere

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartnere

Imenco AS, IKM Subsea AS, NTNU

Prosjekttype

KSP