Til hovedinnhold

Frode Rømo

Forskningsleder

Frode Rømo

Forskningsleder

Frode Rømo
Telefon: 982 91 149
E-post:
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268760/

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

Forfattere Frode Rømo Thor Harald Bjørkvoll Lars Hellemo
År 2013
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/914647/

Decisions regarding natural gas production, processing, and transportation in interconnected networks depend on each other. Changes in the system affect both its capacity and flexibility. We discuss the main elements of the GassOpt model, an application developed to ensure optimal operation of this...

Forfattere Vibeke Stærkebye Nørstebø Peter Schütz Marte Fodstad Lars Hellemo Kjetil Trovik Midthun Frode Rømo Asgeir Tomasgard
År 2011
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/890544/

We present a decision support tool for tactical planning in the natural gas supply chain. Our perspective is that of a large producer with a portfolio of production fields. The tool takes a global view of the supply chain, including elements such as production fields, booking of transportation...

Forfattere Marte Fodstad Kjetil Trovik Midthun Frode Rømo Asgeir Tomasgard
År 2011
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel