Til hovedinnhold
Norsk English

Ambulansestrukturen og HLR 30-2

Sammendrag

Ambulansestrukturen og HLR 30-2. ER DU innbygger sør i Tranøy kommune eller nord i Torsken, bør du vite bedre enn de fleste hva overskriften innebærer om UNN Helseforetak får det som de vil. Det kan rett og slett stå om liv.

I MARS 2015 la Sintef frem en rapport angående ambulansestrukturen i UNN HF, bestilt av foretaket selv. I rapportens konklusjon sies det blant annet;

«Det vi ser er at UNN HF i dag er nokså langt unna de veiledende kravene som stilles i forhold til responstidskrav i Stortingsmelding 43 (1999-2000), men at disse i vesentlig sterkere grad kan oppnås ved en justering av stasjoneringsstrukturen om antallet stasjoner skal opprettholdes.»

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

Dato

29.06.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin