Til hovedinnhold

Ambulansestrukturen og HLR 30-2

Ambulansestrukturen og HLR 30-2

Kategori
Intervju
Sammendrag
Ambulansestrukturen og HLR 30-2. ER DU innbygger sør i Tranøy kommune eller nord i Torsken, bør du vite bedre enn de fleste hva overskriften innebærer om UNN Helseforetak får det som de vil. Det kan rett og slett stå om liv.

I MARS 2015 la Sintef frem en rapport angående ambulansestrukturen i UNN HF, bestilt av foretaket selv. I rapportens konklusjon sies det blant annet;

«Det vi ser er at UNN HF i dag er nokså langt unna de veiledende kravene som stilles i forhold til responstidskrav i Stortingsmelding 43 (1999-2000), men at disse i vesentlig sterkere grad kan oppnås ved en justering av stasjoneringsstrukturen om antallet stasjoner skal opprettholdes.»
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
Dato
29.06.2016
År
2016