Til hovedinnhold

Magnus Stoud Myhre

Master of science

Magnus Stoud Myhre

Master of science

Magnus Stoud Myhre
Telefon: +47 908 41 867
E-post:
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1704201

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fisk...

Forfattere Breimo Gorm Leitet Maria Høyli Randulf Myhre Magnus Stoud Richardsen Roger
År 2018
Type Rapport/avhandling