Til hovedinnhold

Magnus Stoud Myhre

Master of science

Magnus Stoud Myhre

Master of science

Magnus Stoud Myhre
Telefon: +47 908 41 867
E-post:
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1704201

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk, mariti...

Forfattere Gorm Breimo Maria Leitet Randulf Høyli Magnus Stoud Myhre Roger Richardsen
År 2018
Type Rapport