Til hovedinnhold
Norsk English

Sjømatnæringen og Covid-19 - Tiltak, strategier, muligheter og utfordringer

Sammendrag

I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at Covid-19 var en pandemi og den norske regjeringen innførte en nasjonal nedstenging av samfunnet.
Denne rapporten presenterer en studie av konsekvenser av korona for den norske sjømatnæringen, tiltak og strategier, muligheter og utfordringer.
Intervju med aktører i næringen synligjør at det var viktig at næringen ble definert som samfunnskritisk og at forum dialog mellom myndigheter og næring ble etablert tidlig.
Samtidig traff tiltak knyttet til stengte grenser havbruk og hvitfisksektoren ulikt.
Rapporten gir kunnskap som kan være verdifull for fremtidig krisehåndtering i næringen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2023

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07757-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin