Til hovedinnhold
Norsk English

Kristine Vedal Størkersen

Seniorforsker

Kristine Vedal Størkersen
Avdeling:
Havbruk
Kontorsted:
Trondheim

Rammevilkår for å gjøre en god jobb, det er det min forskning handler om. Spør meg gjerne om
- hvordan regelverk bidrar til sikkert arbeid
- organisatoriske forhold for sikkerhet, fiskevelferd, biosikkerhet e.l.
- sikkerhetsstyring og revisjon
- bullshit- eller høl-i-huet-oppgaver
- havbruk til havs
- biosikkerhet

Prosjekter

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 C
Trondheim