Til hovedinnhold
Norsk English

Smittekontroll

I norsk fiskeoppdrett er det behov for biosikkerhet og forutsigbare vannverdier. Det innebærer kontroll med smittestoffer i planlegging og drift, og nøyaktige rutiner og forvaltningsinstrument.

Kontaktperson

Til tross for tidligere forskning om vannbehandling og desinfisering, er smitte i resirkuleringsanlegg og brønnbåttransport forbundet med en del kunnskapshull og dermed overraskelser. RAS-anlegg har vist seg å være stabile og effektive, men også uforutsigbare og dermed usikre. Brønnbåters biosikkerhet er noe studert, men både forvaltning og drift er delvis basert på usikre kunnskapsgrunnlag.

Smittekontroll-prosjektet vil øke biosikkerheten ved hjelp av forutsigbar og effektiv vannbehandling og desinfisering i RAS-anlegg ("recirculating aquaculture systems") og smolttransport. Prosjektet har fire delmål for å oppnå økt biosikkerhet:

  1. Forståelse av mikrofloraen i systemer for yngel og smolt
  2. Forståelse av hvordan teknologiutforming kan hindre spredning av patogene mikroorganismer
  3. Forståelse av hvordan driftsrutiner kan hindre spredning av patogene mikroorganismer
  4. Konkrete målbare tiltak med risikoreduserende effekt og økt biosikkerhet

SINTEF Ocean leder prosjektet, og samarbeidspartnere er BarentsWatch, Mowi, Bremnes Seashore med rederitjenester, Frøygruppen, Cflow og Møre Maritime.

En rekke fag- og bransjeeksperter er i tillegg tilknyttet Smittekontroll-prosjektet.

Prosjektet er finansiert av FHF.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024

Utforsk fagområdene

Prosjektgruppe SINTEF

Eivind Lona

Eivind Lona

Senior prosjektleder
Trine Thorvaldsen

Trine Thorvaldsen

Seniorforsker
Stine Wiborg Dahle

Stine Wiborg Dahle

Seniorforsker
Deni Ribicic

Deni Ribicic

Forsker
Roman Netzer

Roman Netzer

Seniorforsker