Til hovedinnhold

Sameksistens i havet og bærekraftig blå utvikling

Sameksistens i havet og bærekraftig blå utvikling

Prosjektet kartlegger status for sameksistens blant havnæringene, presenterer realistiske framtidsscenarier, og gir råd om hvordan bedre sameksistens og synergier kan oppnås.

Foto: Senter for hav og arktis

Prosjektet "Sameksistens i havet og bærekraftig blå utvikling" kartlegger status for sameksistens blant havnæringene, presenterer realistiske framtidsscenarier, og gir råd om hvordan bedre sameksistens og synergier kan oppnås. Gjennom prosjektet vurderes også hvordan en felles forståelse av bærekraftsbegrepet kan støtte opp om vellykket sameksistens.

Det skal i alt utarbeides tre rapporter som skal leveres i løpet av et år. Den første av rapportene er ferdigstilt, og ble publisert 08.05.2020 (se PDF til høyre). De ytterlige to rapportene vil se på framtidsscenarier og løsninger.

Når rapportene er fullført vil disse også finnes på hjemmesidene til oppdragsgiver, Senter for hav og Arktis 

Publisert tirsdag 12. mai 2020
Master of science
+47 908 41 867

Prosjektvarighet

2019 - 2020

Samarbeidspartner:
- Menon Economics