Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk (Bærekraftportalen)

Temaer med tilhørende indikatorer på hvordan havbruksnæringen påvirker miljø, økonomi og samfunn er utviklet og gjort tilgjengelig i en nettportal.

Kontaktperson

Bærekraftsportalen er en nettportal som speiler havbruksnæringens påvirkninger langs kysten – både i havet og i samfunnet. Portalen er et samarbeid mellom forskningsinstituttene Nofima og SINTEF Ocean, med ansvar for å samle inn og sammenstille informasjon, og BarentsWatch-senteret, med ansvar for å utvikleo g levere portalen.  

Portalen tilgjengeliggjør fakta om ulike sider ved bærekraft i havbruksnæringen på en og samme plass. Prosjektet ble satt i gang for å gjøre det enklere for folk å finne forståelige fakta, og for å bidra til økt forståelse om hvordan havbruk påvirker miljø, økonomi og samfunn.  

Portalen ble lansert i desember 2018. Data kommer fra offentlige kilder og forskning, og indikatorene oppdateres ukentlig, månedlig eller årlig.  

Linker: 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2022

Utforsk fagområdene