To main content

Markedskartlegging brosme - En betraktning av dagens status

Abstract

Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av konvensjonelle produkter, i form av saltfisk/klippfisk og tørrfisk. Det er imidlertid ønskelig å øke verdiskapningen og lønnsomheten av brosme, og aktørene ser filetproduksjon som en mulighet.
Den overordnede målsetningen for prosjektet har vært å kartlegge potensialet for å benytte fersk brosme som råstoff til filetproduksjon. Som et ledd i dette arbeidet var det ønskelig å gjennomføre en kartlegging av markedet for brosme sammen med bedriftspartnerne i prosjektet. I denne rapporten gis leseren et innblikk i det norske brosmemarkedet gjennom informasjon om landing, anvendelse og eksport. I tillegg har det blitt gjennomført samtaler med ulike næringsaktører fra detaljist, storhusholdning og restauranter for å få ett innblikk i deres tanker og betraktninger knyttet til brosmeprodukter på markedet. Det gis også et innblikk i salgsdata fra 2022 for brosme fra en dagligvareaktør.
Read publication

Category

Report

Language

English

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Ocean / Fisheries and New Biomarine Industry
  • SINTEF Ocean / Climate and Environment
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Year

2023

Publisher

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07966-1

View this publication at Cristin