Til hovedinnhold

Randulf Høyli

Master of science

Randulf Høyli

Master of science

Randulf Høyli
Telefon: 986 71 721
E-post:
Avdeling: SINTEF Nord
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1718091

Kasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte metallfraksjoner og ulike materialkvaliteter. Kverning av linebruk er p...

Forfattere Høyli Randulf Breimo Gorm Olsen Leonore Vollstad Jørgen
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1704201

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fisk...

Forfattere Breimo Gorm Leitet Maria Høyli Randulf Myhre Magnus Stoud Richardsen Roger
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1613480

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfi...

Forfattere Hilmarsen Øyvind Holte Even Ambros Brendeløkken Hanne Høyli Randulf Hognes Erik Skontorp
År 2018
Type Rapport/avhandling