Til hovedinnhold
Norsk English

Nypro - Nye produkter fra gruveavfall i nord

Nye produkter fra gruveavfall i nord er et 3-årig forskningsprosjekt som har til formål å utvikle bærekraftige løsninger for industriell anvendelse av avgangsmasser fra mineralvirksomhet.

Operasjon av naberovn under prøveproduksjon av lettaggregater basert på avgangsmaterialer fra gruvedrift (Copyright: SINTEF)

Industriell anvendelse av avgangsmasser

Deponering av avgangsmasser er mineralnæringens største enkeltutfordring i forhold til samfunnets aksept for næringen, samtidig som det kan være en viktig utviklingsmulighet. Å adressere denne problemstillingen er derfor et viktig ledd i å sikre bærekraftig utvikling av norsk mineralnæring, der nye krav til ressursutnyttelse og miljøpåvirkning, samt økt etterspørsel etter mineraler og metaller ivaretas.

Avgangsmasser fra norsk mineralnæring representerer i denne sammenheng ressurser som både bør og kan benyttes som råmateriale for ny produksjon.

En viktig forutsetning for nye anvendelser er at de er bærekraftige, herunder at de gir gevinst både for miljø, samfunn og økonomi. En vellykket innovasjon vil i den sammenheng kunne bidra til å avhjelpe en økende ressursknapphet på naturlige steinmaterialer, og samtidig utgjøre et nytt og spennende inntektsområde.

Delmål

 • Etablere en oversikt med karakteristikk av avgangsmasser fra mineralnæringen i nord
 • Kunnskaps-og erfaringsutveksling på tvers av bedrifter og næringer
 • Lage prototypematerialer basert på enkeltavganger eller kombinasjoner av avganger
 • Overordnet kostnadsvurdering for industriell produksjon basert på avgangsmaterialer

Arbeidspakker

 • Arbeidspakke 1: Råmaterialer for ny produksjon
 • Arbeidspakke 2: Avfallsbaserte produktspektre
 • Arbeidspakke 3: Prøveproduksjon og produktutvikling
 • Arbeidspakke 4: Industrielle konsepter og forretningsmodeller

Samarbeidspartnere

 • Nussir
 • Sibelco Nordic
 • Elkem
 • Rana Gruber
 • Ølen Betong
 • SINTEF Industri
 • SINTEF Nord

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023