Til hovedinnhold

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Kategori
Rapport
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Norsk institutt for naturforskning
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • Wageningen University
  • Ukjent
År
Forlag
SINTEF nord