Til hovedinnhold

Ragnhild Halvorsrud

Seniorforsker

Ragnhild Halvorsrud

Seniorforsker

Ragnhild Halvorsrud
Telefon: +47 977 38 883
E-post:
Avdeling: Software and Service Innovation
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1759970

Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease with a highly variable course, and patients face a large number of health professionals during treatment and follow-up. We introduce a methodology for detailed analysis and visualisation of patient journeys. The purpose was to gain insight into MS-patient...

Forfattere Ragnhild Halvorsrud Mette Røhne Elisabeth Gulowsen Celius Stine Marit Moen Frode Strisland
År 2019
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1603782

MS-DOS er et forprosjekt som undersøker muligheter for at personer med multippel sklerose (MS) og relevante helseaktører kan ta i bruk digitale hjelpemidler for bedre oppfølging, behandling og mestring av sykdommen. Målet for MS-DOS er å samle informasjon om hvilke utfordringer personer med MS opple...

Forfattere Mette Røhne Ragnhild Halvorsrud Frode Strisland Stine Marit Moen Elisabeth Gulowsen Celius
År 2018
Type Rapport