Til hovedinnhold

Ragnhild Halvorsrud

Seniorforsker

Ragnhild Halvorsrud

Seniorforsker

Ragnhild Halvorsrud
Telefon: +47 977 38 883
E-post:
Avdeling: Software and Service Innovation
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1759970

Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease with a highly variable course, and patients face a large number of health professionals during treatment and follow-up. We introduce a methodology for detailed analysis and visualisation of patient journeys. The purpose was to gain insight into MS...

Forfattere Ragnhild Halvorsrud Mette Røhne Elisabeth Gulowsen Celius Stine Marit Moen Frode Strisland
År 2019
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1603782

MS-DOS er et forprosjekt som undersøker muligheter for at personer med multippel sklerose (MS) og relevante helseaktører kan ta i bruk digitale hjelpemidler for bedre oppfølging, behandling og mestring av sykdommen. Målet for MS-DOS er å samle informasjon om hvilke utfordringer personer med MS...

Forfattere Mette Røhne Ragnhild Halvorsrud Frode Strisland Stine Marit Moen Elisabeth Gulowsen Celius
År 2018
Type Rapport