Til hovedinnhold

Frode Rømo

Senior forretningsutvikler

Frode Rømo

Senior forretningsutvikler

Frode Rømo
Telefon: 982 91 149
Avdeling: Økonomi og teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Kvantitativ driftsevaluering av akuttstuene ved St. Olavs Hospital - Forslag til tiltak for å redusere ventetider

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268760

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

Forfattere Rømo Frode Bjørkvoll Thor Hellemo Lars
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Using Operations Research to Plan Natural Gas Production and Transportation on the Norwegian Continental Shelf

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+914647

Decisions regarding natural gas production, processing, and transportation in interconnected networks depend on each other. Changes in the system affect both its capacity and flexibility. We discuss the main elements of the GassOpt model, an application developed to ensure optimal operation of this ...

Publikasjon

Tactical Portfolio Planning in the Natural Gas Supply Chain

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+890544

We present a decision support tool for tactical planning in the natural gas supply chain. Our perspective is that of a large producer with a portfolio of production fields. The tool takes a global view of the supply chain, including elements such as production fields, booking of transportation capac...

År 2011
Type Del av bok/rapport
Vis alle publikasjoner hos Cristin