Til hovedinnhold

Frode Rømo

Senior forretningsutvikler

Frode Rømo

Senior forretningsutvikler

Frode Rømo
Telefon: 982 91 149
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268760

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

Forfattere Rømo Frode
År 2013
Type Rapport/avhandling