Til hovedinnhold

Cecilie Salomonsen

Master of science

Cecilie Salomonsen

Master of science

Cecilie Salomonsen
Telefon: 920 12 817
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1703300

Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, intervju med ansatte ute på oppdrettsanlegg og en sp...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1625759

Designing in a circular economy To start designing within a new economic framework, some tools and methods is needed to get started. This report gives an overview for a designer what circular economy is and which tools, methods and capabilities that are useful within circular design. This report tak...

Forfattere Salomonsen Cecilie
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1357744

Purpose Practically all salmon fillets produced in Norway are trimmed clean of unwanted fat, bone remnants and other defects according to customer requirements. In today’s modern salmon-processing plants, the trimming operation is performed by a combination of automated trimming machines and manual ...

År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496934

Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til mulige løsninger tilpasset denne driften, so...

År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496501

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for me...

År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493847

Denne manualen er en delleveranse i FHF-prosjektet "Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg". Manualen bidrar med retningslinjer for utvikling av fremtidige produktløsninger, som reduserer faren for rømming som fø1ge av menneskelige feilhandlinger. Man...

Forfattere Moe Helene Katrine Salomonsen Cecilie Lien Andreas Myskja
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1108574

Gjennom de siste 10–15 år har det vært lite åpen forskning på industriell produksjon av pillede reker. I samme tidsrom har industrien gjennomgått en omfattende strukturering og modernisering. Gjennom de seinere år har norsk rekeproduksjonen vært nedadgående so...

Forfattere Nilsen Heidi Grimsmo Leif Lorentzen Grete Elisabeth Rode Tone Mari Salomonsen Cecilie
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1510756

Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase I av HIF-prosjektet "Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord". I Fase I er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed system til veieenhet, singulering og innmating, samt teknologi ...

Forfattere Aursand Ida Grong Eilertsen Aleksander Børresen Toldnes Bendik Mathiassen John Reidar Bartle Salomonsen Cecilie Bondø Morten Steen
År 2013
Type Rapport/avhandling