Til hovedinnhold
Norsk English

Personulykker i den norske fiskeflåten - Analyser av ulykkeshendelser og årsaksforhold

Sammendrag

Rapporten presenterer analyser av personulykker i den norske fiskeflåten basert på to kilder: SINTEF Oceans database (yrkesdød 2000-2022) og personulykker meldt til og registrert av Sjøfartsdirektoratet (2000-2022). I tillegg er granskingsrapporter av fiskeriulykker fra Statens
havarikommisjon (2013-2023) og et utvalg skadesaker fra Gjensidige gjennomgått. Det er også gjennomført en intervjuundersøkelse med søkelys på årsaker.
Fartøyforlis og over bord-ulykker er hovedårsaker til dødsfall, og over halvparten av de omkomne fiskerne jobbet på kystfiskefartøy i gruppen 6-10,99 m. Flesteparten av personulykker registrert hos Sjøfarsdirektoratet har skjedd i trålerflåten, og skyldes "tråkking på, støt/klem mot gjenstand samt "støt/treff av gjenstand".
Statens havarikommisjon sine rapporter, skadesaker meldt til Gjensidige samt en intervjuundersøkelse synliggjør flere teknologiske, organisatoriske og regulatoriske

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901828

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2023

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07126-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin