Til hovedinnhold
Norsk English

Best practice design, veiledning for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen

Sammendrag

Dette dokumentet er en delleveranse i FHF-prosjektet ""Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg"". Manualen skal bidra med retningslinjer for utvikling av fremtidige produktløsninger, som reduserer faren for rømming som følge av menneskelige feilhandlinger. Manualen er rettet mot leverandører i havbruksnæringen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Cecilie Salomonsen
  • Helene Katrine Moe
  • Andreas Myskja Lien

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057249

Vis denne publikasjonen hos Cristin