Til hovedinnhold

John Reidar Mathiassen

Seniorforsker

John Reidar Mathiassen

Seniorforsker

John Reidar Mathiassen
Telefon: 934 53 696
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480889

Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre at arbeidsoppgavene kan automatiseres i industriell skala. Prosjektet, me...

Publikasjon

Towards robotic post-trimming of salmon fillets

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1357744

Purpose Practically all salmon fillets produced in Norway are trimmed clean of unwanted fat, bone remnants and other defects according to customer requirements. In today’s modern salmon-processing plants, the trimming operation is performed by a combination of automated trimming machines and manual ...

Publikasjon

GRIBBOT - Robotic 3D vision-guided harvesting of chicken fillets

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1324894

In Norway, the final stage of front half chicken harvesting is still a manual operation due to a lack of automated systems that are suitably flexible with regard to production efficiency and raw material utilisation. This paper presents the ‘GRIBBOT’ – a novel 3D vision-guided robotic concept for fr...

År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1482351

Et nytt system for kjøling, lasting og lossing av pelagisk fisk er installert om bord på Christina E. Lasting og lossing er basert på henholdsvis under- og overtrykk. Flere forskningstokt er gjennomført for å utvikle ny sensorteknologi. Kvalitetseffekten av systemet ble sammenliknet med konvensjonel...

Forfattere Aursand Ida Grong Sævik Rita Ervik Espen Bondø Morten Steen Eilertsen Aleksander Mathiassen John Reidar Bartle Fossum John André Gjelseth Leif Roger
År 2015
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin