Til hovedinnhold
Norsk English

Akustiske og visuelle verktøy kan bidra til dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner

Sammendrag

Det er stor etterspørsel etter objektive metoder for dokumentasjon av fiskehelse og velferd som kan brukes i forskjellige håndteringssituasjoner, samt operative og effektive verktøy for å kunne ivareta god velferd. OWITOOLS er et prosjekt finansiert av FHF med mål om å svare på denne etterspørselen.

Kategori

Populærvitenskapelig artikkel

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901594

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Norsk institutt for naturforskning
  • Ukjent

År

2021

Publisert i

Norsk Fiskeoppdrett

ISSN

0332-7132

Hefte nr.

8

Side(r)

42 - 44

Vis denne publikasjonen hos Cristin