Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847

Sammendrag

Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre at arbeidsoppgavene kan automatiseres i industriell skala. Prosjektet, med partnerne Nova Sea, Avanti Engineering, Marine Harvest, SeaSide og SINTEF Fiskeri og havbruk, ble finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond.
Å automatisere tunge og krevende arbeidsoppgaver som utføres i et høyt tempo vil bidra til;

• Redusert arbeidsbelastning for operatører.
• Redusert risiko for uønsket kontaminering.
• Redusert arbeidskost.
• Mer ensartet kundetilpasset kvalitetssortering.
• Bedre dokumentasjon.

Prosjektet har utviklet konseptløsninger som i stor grad er basert på avansert maskinsyn. Dette videreføres i et Innovasjon Norge-prosjekt med partnerne Avanti Engineering, SeaSide og Nova Sea med mål om å installere en fullskala linje i 2016 hos Nova Sea
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900847

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2016

Forlag

SINTEF Fiskeri og Havbruk

ISBN

978-82-14-06085-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin