Til hovedinnhold

Erlend Indergård

Forsker

Erlend Indergård

Forsker

Erlend Indergård
Telefon: 934 11 312
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1547780

Optimization of produce quality and storage conditions to reduce loss during long-term storage of root vegetables in Norway (OPTIROOT, 2016-2019) Authors: Thomsen, M.G., Indergaard, E., Asalf, B., Heltoft, P., Wold, A.B., Nordskog, B., Guren, G, Dyste, J. & Larsen, H. Author’s affiliation: Key w...

Forfattere Thomsen Mette Indergård Erlend Asalf Belachew Heltoft Pia Wold Anne-Berit Nordskog Berit Guren Gerd Dyste Johannes Larsen Hanne
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470428

Prosjektansvarlig har vært Brødrene Berg AS ved Rolf Jarle Andreassen. Prosjektet ble finansiert av FHF og Innovasjon Norge. Til sammen 8 bedrifter har deltatt aktivt med egeninnsats og gjennomføring av forsøk. Målsettingen var å optimalisere tidspunkt for inntak av tørrfisk og finne best mulig beti...

Forfattere Joensen Sjurdur Indergård Erlend
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480890

Med bakgrunn innspill fra norsk hvitfisknæring har FHF satt i gang en prosess for om mulig å få opp utviklingsprosjekt for ny sløyemaskinteknologi som er mer skånsom for innmaten som gir biprodukt med høyere verdi, har mindre feilskjær under sløying og har høyere kapasitet enn det dagens maskiner ha...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1380076

PROMAC is a research project investigating seaweeds as novel raw materials for human food and domestic animal feed applications. Three different species of seaweed (Alaria esculenta, Saccharina latissima and Palmaria palmata), all with significant potential for commercial cultivation in Norway as we...

Forfattere Chapman Annelise Sabine Aasen Inga Marie Indergård Erlend Marfaing Hélène Oppen Johan Oterhals Oddmund Pierre Ronan Roleda Michael Y Stévant Pierrick Francois Denis Walde Per Magne
År 2016
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1369246

Controlled partial freezing or superchilling of food products can result in significant shelf life extensions during the cold chain. Between 10 % - 20 % of the foods water content is frozen and the ice functions as a thermal inertia during storage and transportation. Superchilled product have in gen...

Forfattere Bantle Michael Nordtvedt Tom Ståle Claussen Ingrid Camilla Indergård Erlend
År 2016
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1331501

Rapporten omfatter beskrivelse av energi- og prosessoptimalisering under produksjon av klippfisk ved å utføre slutt-tørking i eget lager, eller i arealer utenfor tørkene. Arbeidet baserer seg på industrielle målinger, hvor overskuddsvarme fra tørkesystemene kan brukes til den avsluttende tørkingen a...

Forfattere Indergård Erlend
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1331499

Arbeidet er en del av prosjektet Rasjonell Klippfisktørking, og innbefatter studier av de 4 mest vanlige måtene (teknologiene) å tørke klippfisk på per i dag: 1) Langblåst med YIT aggregat i by-pass 2) Kammertørke med YIT aggregat i by-pass 3) 3-kammerløsning med AG aggregat 4) Langblåst med Strømme...

Forfattere Indergård Erlend
År 2015
Type Rapport/avhandling