Til hovedinnhold
Norsk English

BioDry

Teknologi for effektiv reduksjon av bakterievekst og biofilmdannelse på maskiner i næringsmiddelindustrien.

Kontaktperson

Industrielt produserte næringsmidler forventes å være trygge å spise. Det skal ikke oppstå matforgiftning eller sykdom hos dem som har spist maten. Konsekvensene ved at et helsefarlig produkt i stort volum kommer ut på markedet kan være svært alvorlig, først og fremst for konsumentene, men det kan også medføre negativ medieomtale, erstatnings- og straffeansvar for produksjonsbedriftens eiere, ledere og ansatte.

Overordnet idé BioDry er å utvikle nye tørke-teknologier som reduserer vannmengden på prosessutstyr etter vasking for å hindre vekst av bakterier. Teknologiene gir næringsmiddelprodusenter tilgang til utstyr som bidrar til:

  • å øke mattryggheten
  • å redusere matsvinnet
  • å redusere produksjonskostnadene.
  • å redusere bruk av vann, vaske- og desinfeksjonsmidler, dvs. miljøbelastningen

I prosjektet BioDry skal det utvikles nye teknologier for bedre mattrygghet, tilpasset de mest risikoutsatte områdene med hensyn til bakterievekst og kontaminering fra næringsmiddelutstyr til produktene. Utfordringen er å utvikle teknologi som fungerer og tilfredsstiller krav til effekt, hurtighet, energibruk, HMS og lønnsomhet. Utfordringene er også knyttet til hvordan tilpasse teknologien til ulike og komplekse maskiner og å dokumentere effekten. For at ny teknologi skal kunne implementeres på en god måte er det nødvendig å ta hensyn til brukerne, renholdsrutinene og eksisterende produksjonsutstyr, og AR-teknologi (utvidet virkelighet – visuelle fremgangsmåter) vil her være et nytt verktøy.

Prosjektleder i SINTEF Ocean er Erlend Indergård, som også er arbeidspakkeleder for arbeidet med utvikling av tørkesystemer for prosessutstyr. Jonatan Sjølund Dyrstad leder arbeidet som omhandler utvikling av verktøy og programvare rundt AR-teknologi.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Prosjekteier og leder: Aquatiq AS

Samarbeidspartnere:

  • Aquatiq AS
  • Nofima
  • SINTEF Ocean
  • Nortura
  • Nordlaks
  • Marel

Finansiering: Innovasjonsprosjekt, BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena. NFR har bevilget 5,1 millioner kroner til prosjektet

Utforsk fagområdene