Til hovedinnhold
Norsk English

FruktKlima

Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt

Kontaktperson

Det er både politisk og markedsmessig ønskelig å utvide sesongen og øke andelen av norsk frukt, men dette krever høy kvalitet og optimal håndtering. Alle norske fruktlager ønsker å bidra til at det blir bygget og formidlet kunnskap som trengs for å optimalisere håndteringen av frukt, spesielt epler. Det fokuseres på sammenhenger mellom tekniske, fysiske og biologiske faktorer, og disse skal sammen bidra til en kunnskapsbasert forbedring ved alle fruktlager.

IMG_3689.jpg

De spesifikke tekniske målene er optimalisering av dagens lager, avklare behov for oppgradering, samt design av framtidens miljøvennlige kjøletekniske løsninger. I prosjektet er kompetanseoverføring til fruktlagrene sentralt for å kunne utnytte og implementere resultatene for optimalisert lagerstyring og kontroll.

Tradisjonelle kuldemedium fases ut på grunn av høy klimabelastning, og miljøvennlige og energieffektive systemer må implementeres. Luftsirkulasjon og -fordeling i lager er viktig med hensyn til kontroll av temperatur, fuktighet og gasskonsentrasjoner som CO2 og modningshormonet etylen. Hvilken holdbarhet (kvalitet, skade og råte) frukten har ved ulike strategier for bruk av lagerrom skal undersøkes og hvordan disse faktorene henger sammen. Økonomiske aspekter ved de ulike strategiene og lagringstidene vil bli klarlagt.

FruktKlima vil være et bidrag fra fruktnæringen for reduserte klimagassutslipp, i tillegg til å øke utbyttet, øke norskandel frukt, og redusere matsvinn.

IMG_3713.jpg

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene