Til hovedinnhold
Norsk English

Tørrfisklagring - Optimalt inntak, etter-tørking og lagring av tørrfisk

Tørrfisknæringen har i flere år etterspurt kunnskap om hvilket tidspunkt som er optimalt for inntak av fisk fra hjell. Dette spørsmålet har blitt mer relevant de senere årene, da det er en oppfatning av at klimaet har blitt fuktigere, og faren for kvalitetsforringelse har økt. Optimalt inntak vil samtidig være avhengig av hvordan etter-tørking og lagring innendørs vil foregå, og som kjent har ulike produsenter ulike lagringsmuligheter og -prosesser.

Kontaktperson

Syv tørrfiskbedrifter deltok aktivt i prosjektet hvor målsettingen var å optimalisere tidspunkt for inntak av tørrfisk og finne best mulig betingelser for etter-tørking og lagring av tørrfisk i ulike lagertyper. Både tradisjonelle lagre, og klimastyrt lager var representert. Det klimastyrte lageret hadde installert varmepumpesystem som var designet for å regulere både temperatur og fuktighet.

Resultatene fra forsøk over to hengesesonger viste at tørrfisk kan tas inn tidligere enn det som gjøres i dag og at tørrfisk som tas inn tidlig har bedre utbytte som tørrfisk, bløytet og lutefisk. Kvaliteten er også like god eller bedre sammenliknet med fisk som tas inn senere. Når fisken har rundt 30 % av hengevekten er den klar for inntak.

Røst010.jpg

Ved inntak er det fortsatt vann i muskelen som må tørkes før den er lagerstabil. Når vekten er 23–24 % av hengevekt, er fisken lagerstabil. Lagertype vil påvirke utbytte og kvalitet. Tradisjonelle lager har 10–12 °C på sommeren og da kan en relativ fuktighet på over 82 % kunne gi muggdannelse. I klimalager ved 3–4 °C kan relativ fuktighet øke opptil 90 % uten muggdannelse. For hver 5 % økning i relativ fuktighet vil utbytte gå opp cirka 1 %, som tilsvarer 4,5 % i økt salgsvekt.

Det anbefales at bedriftene veier et visst antall fisk ved henging og følger fiskens vekt under hele tørkeprosessen. Basert på denne vekten, kan produsenter ta beslutninger om når fisken skal tas inn, når den er etter-tørket, og hvordan en styrer lagringsbetingelsene ved å bruke temperatur og fuktighetslogging på tørrfisklagrene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2017

Prosjekteier og leder: Brødrene Berg AS ved Rolf Andreassen

Forskningen i prosjektet ble gjennomført av Nofima og SINTEF Ocean.

Deltakende bedrifter var: Br. Berg AS, Brødrene Andreassen Værøy AS, Astrup Lofoten AS, Lofoten Viking AS, Nic Haug AS, Røst Sjømat AS, Hovden fiskeindustri og GK Norge AS.

Utforsk fagområdene