Til hovedinnhold
Norsk English

PotetFrit

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid

Kontaktperson

Innhold av akrylamid har blitt en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjon av friterte potetprodukter (chips og pommes frites). Akrylamid, som dannes ved sterk oppvarming av stivelsesholdig mat, mistenkes å være kreftfremkallende. Friterindustrien har i senere år jobbet kontinuerlig med forbedring av prosess og råvare for å redusere innholdet. Norges klimatiske betingelser gjør det imidlertid utfordrende å tilfredsstille europeiske standarder pga. kort modningssesong. Optimal temperaturstyring under lagring skaper riktig ettermodning, og redusert akrylamid.

Dette prosjektet har fokus på potetenes lagringsforhold, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager. Målet er bedre kvalitet, lavere akrylamidinnhold og mer lønnsom og bærekraftig produksjon av norsk chips- og pommes frites gjennom ny kunnskap om samspillet mellom råvarekvalitet og lagringsforhold. Det gjennomføres studier av lagringstekniske forhold, med vekt på lagerutforming, -fylling/tømming og ventilasjon og luftdistribusjon, i tillegg til styring av temperatur og fuktighet. Miljøvennlige og fremtidsrettede kuldesystem vil kunne forlenge lagringsperioden. Gjennom ny kunnskap på viktige områder, og tett samarbeid mellom produsenter, industri og forskere, forventes prosjektet å bidra til mer tilpassede lagringsstrategier for potet. Bedre kvalitet på ferdigvaren, mindre svinn, og en mindre ressurskrevende produksjonsprosess vil bidra direkte til verdiskaping for både produsenter og potetindustri. En høyere utnyttelsesgrad av råvaren vil være positivt for miljø og ressursbruk i samfunnet generelt.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Prosjekteier og leder: Hardanger Fjordfrukt SA

Samarbeidspartnere: Hoff, Maarud og Kims, samt 29 norske potetlager, PTG Kuldeteknisk AS, NIBIO og Sintef Ocean

Finansiering: Innovasjonsprosjekt i næringslivet - FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har bevilget 4,1 millioner kroner til prosjektet.

Utforsk fagområdene