Til hovedinnhold

Randulf Høyli

Master of science

Randulf Høyli

Master of science

Randulf Høyli
Telefon: 986 71 721
Avdeling: SINTEF Nord
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1704201

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fisk...

Forfattere Breimo Gorm Leitet Maria Høyli Randulf Myhre Magnus Stoud Richardsen Roger
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1613480

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfi...

Forfattere Hilmarsen Øyvind Holte Even Ambros Brendeløkken Hanne Høyli Randulf Hognes Erik Skontorp
År 2018
Type Rapport/avhandling