Til hovedinnhold

Richard H Heyn

Sjefforsker

Richard H Heyn

Sjefforsker

Richard H Heyn
Telefon: 982 43 927
E-post:
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1656918/

The potential impregnation of Al(0) nanoparticles in the pores of three different metal-organic frameworks (MOFs), MIL-53-Al, HKUST-1, and UiO-67, was investigated through the suspension of the MOFs in AlH3•NMe2Et (1), followed by filtration, toluene wash, and heating to 150 °C under vacuum...

Forfattere Eirin Langseth Ole Swang Bjørnar Arstad Anna Maria Lind Jasmina Hafizovic Cavka Tomas Lunde Jensen Tor Erik Kristensen John Fredrik Moxnes Erik Unneberg Richard H Heyn
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel