Til hovedinnhold
Norsk English

FUTUREFEED – CO2 som et fremtidig råstoff for kjemikalier, polymerer og drivstoff

Mange produkter vi bruker i samfunnet, stammer fra petrokjemiske kilder. De aller fleste plastprodukter er laget av karbon fra disse kildene. Oljen og gassen vil en dag ta slutt. Derfor skal FUTURFEED-prosjektet finne en alternativ, fornybar karbonkilde til olje.

Kontaktperson

Råolje må gjennom mange prosesstrinn før vi ender opp med plast eller andre lignende produkt. Det er også en begrenset ressurs og fører til store CO2-utslipp. Prosjektets visjon er å bruke utslippene av karbondioksid til å skape noe nyttig.
Å erstatte olje med karbondioksid vil bidra til utslippsreduksjon av karbondioksid i form av at man utnytter eksisterende CO2 kilder og følgelig minsker behovet for å bruke olje som karbonkilde. Prosessen for å lage produktene kan minne om fotosyntesen. Planter og kjemien i FUTUREFEED tar begge utgangspunkt i CO2 og danner produkter som brukes videre, enten i plantens livssyklusen eller av samfunnet. Det som skiller plantenes fotosyntese og prosesser FUTUREFEED studerer, er valget av reaktant og energikilde. Men begge tilfellene handler om å skape et sluttprodukt der CO2 er en av hovedingrediensene for tillagingen.
For å kunne realisere prosjektets visjon skal SINTEF utvikle katalysatorer som omdanner CO2. For å finne den best egnede katalysatoren vil forskerne utnytte high throughput-teknologier for å effektivt teste flere typer katalysatorer og prosessbetingelser. Med hjelp av denne metoden har man kapasitet til å kjøre langt flere tester enn ved hjelp av konvensjonelle metoder og dermed muligheten til å komme fram til en mer energieffektiv metode.

  • Samarbeidspartnere: Universitet i Oslo, Høgskolen i
    Sørøst-Norge, Norner Research AS.
  • Total budsjett: 35.5 MNOK, hvorav 30.5 MNOK fra Forskningsrådet.
  • Prosjekttype: Nasjonal-koordinert forsker prosjekt, Nano2021 program, Forskningsrådet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2017