Til hovedinnhold
Norsk English

CCU4Norge - Promotering og koordinasjon av CCU-aktiviteter for norsk industri og samfunn

CO2 kan være et bærekraftig, fornybart råmateriale for nye kjemikaler og materialer. CCU4Norge skal sørge for å sette karbonfangst- og utnyttelse (CCU) på kartet.

Kontaktperson

Copyright: Shutterstock

Tradisjonelt sett blir CO2 forbundet med uønsket utslipp. Men karbondioksid (CO2) kan være mer enn et avfallsprodukt som må fanges og deponeres under bakken (Carbon capture and storage/CCS).

Teknologien kjent som karbonfangst og -utnyttelse (Carbon Capture and Utilization/CCU) gir oss mulighet til å bruke CO2 til noe nyttig – i tråd med sirkulærøkonomiske prinsipper. Ved å utnytte CO2 som et råstoff til kjemikalier og materialer, kan vi redusere behovet for fossile karbonkilder og skape grønne verdier. Å styrke satsningen på CCU vil være lønnsomt både for Norsk industri og bra for miljøet.

Fremskrittene innen sirkulær økonomi og mer bærekraftige industri og samfunn gjør at fangst og utnyttelse av CO2 stadig vekker mer interesse. CCU4Norge har et mål om å informere norske industri og samfunnet om nytteverdien og mulighetene CCU gir oss, og hvorfor Norge har mulighet til å høste mange fordeler ved CCU. Prosjektet skal også forsøke å klargjøre hva som må til for å realisere samfunnsnyttig CCU som en del av Norsk industri.  

Hver måned, i to år, publiseres et "Technology Brief" der forsker Richard Heyn holder dere oppdatert om teknologiutvikling, pågående aktiviteter, policyer og andre aktuelle temaer tilknyttet utnyttelse av CO2.

Prosjektet vil også arrangere workshops der alle norske CCU-aktører er velkomne til å delta. Slik kan vi koordinere aktivitetene og informere om framgang nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet. Prosjektet ønsker også å bidra til opplysning i forma av foredrag om CCU til skoler og andre interesseorganisasjoner.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets FORSTERK. Programmet gir støtte slik at resultater fra EU-forskning får forankring i Norge.  CCU4Norge har fra EU-prosjektet COZMOS, som er koordinert av UiO og med SINTEF som partner. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023