Til hovedinnhold
Norsk English

ēQATOR – Elektrisk oppvarmede reaktorer for katalytisk reformering

For å løse klimaendringene bør ikke bare fossil drivstoff erstattes med fornybar energikilder, men også som den primære karbonkilden til kjemikalier og materialer.

Kontaktperson

Metanol er en grunnleggende byggestein til flere kjemikalier og polymerer og er i dag produsert fra syntesegass, som er en blanding av karbon monoksid (CO) og hydrogen (H2). Syntesegass kommer fra dampreforming av naturgass (metan), og ca. 10 % av hele CO2 utslipp fra kjemisk sektoren kommer fra dampreformering til metanol prosessen.

ēQATOR-prosjektet skal redusere CO2 utslipp knyttet til denne prosessen med å utvikle elektrisk-oppvarmet katalytiske reaktorer for tørr reformering av biogass til syntesegass, og deretter til metanol. Tørr reformering er omdannelse av CO2 og metan (CH4) til syntesegass. Biogass, som er en nesten 50:50 blanding av CO2 og CH4, er en perfekt fornybarkarbon kilde til denne prosessen. Biogass kommer fra både urban (organisk fraksjon av kommunale avfall) og landlige (kugjødsel) kilder. Bare den CH4 delen av biogass brukes i dag, til energi formål, mens CO2et er slippet ut. To elektrisk-oppvarmet katalytisk reformeringsteknologier skal utvikles og demonstreres på TRL 6 i prosjektet:  en teknologi basert på motstands (Joule) oppvarming, og en basert på mikrobølger. Eventuell industrialisering av ēQATOR teknologien forventes å redusere total CO2 utslipp med 330 Mtonne innen 2045 og utvikle lokale metanoløkonomier.

SINTEF er prosjektkoordinator og bidra med langtids katatalysatortesting, katalyststabilitets (koks) studier og prosessmodellering.  To nye instrumenter, en korrosjon reaktor og en mikrobølge oppvarmet in-situ mass analysator, skal bygges og brukes i prosjektet.

ēQATOR er et Horizon Europe Innovation Action-prosjekt som samler 15 partnere fra seks EU-land, Norge og Storbritannia.

Partnere:

 • NEXTCHEM TECH SPA, Italia

 • MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK INTERNATIONALE HOCHSCHULE GMBH, Østerrike

 • UNIVERSITY OF STUTTGART, Tyskland

 • MICROWAVE ENERGY APPLICATIONS MANAGEMENT, Belgia

 • PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO D'ABRUZZO SRL, Italia

 • WALTER TOSTO SPA, Italia

 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNR, Frankrike

 • BERTHOLD WALTER HEINRICH, Tyskland

 • RANIDO, SRO, Tsjekkia

 • IFEU - INSTITUT FUR ENERGIE- UND UMWELTFORSCHUNG HEIDELBERG GGMBH, Tyskland

 • STEINBEIS INNOVATION GGMBH, Tyskland

 • EUROPEAN BIOGAS ASSOCIATION AISBL, Belgia

 • EQUINOR ENERGY AS, Norge

Prosjektvarighet: Juni 2022 - November 2025
Prosjekt budsjett: 8 544 468  Euro

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs HORIZON EUROPE forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 101058293.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025