Til hovedinnhold
Norsk English

CyclicCO2R - Produksjon av Sykliske Karbonater fra CO2 ved hjelp av fornybart råstoff

Konseptet bak CyclicCO2R er å utarbeide en prosess for produksjon av sykliske karbonater som vil fjerne avhengigheten til fossil drivstoff, forbedre energieffektivitet og bruke mer CO2 enn det som dannes i prosessen. 

Kontaktperson

Målet kan nåes ved å bruke fornybare kjemikalier og CO2 i prosessen.  Det skal forskes på to retninger innen sykliske karbonater;

  1. direkte omdannelse av glyserol til glyserol karbonat
  2. via omdannelse av en epoksid

Forskningen i prosjektet blir på følgene områder: 

  • Utvikling av det optimale katalysatorprosesssamarbeid basert på katalysator aktivitet, gjenvinning og immobilisering
  • Prosessintensifiering i en flow reaktor med fokus på energieffektivitet og økt produktutbytte
  • Kreasjon av en miniplantskalaprosess som produserer sykliske karbonater fra fornybare kjemikaliene og CO2
  • Fullstendig utviklet design og engineering av en oppskalert prosess som er integrert med et kjemianlegg, for direkte overføring av utviklet teknologien til industri.

Aktuelle katalysatorer har muligheten til å danne enantiomerisk rene glyserol karbonat og andre karbonater.  Dette vil åpne nye anvendelser i farmasøytiske og polymer industriene, og disse muligheter blir forsket på i prosjektet.  Prosjektet skal også evaluere muligheten til å bruke elektrokatalytisk og fotokatalytiske prosesser for å omdanne CO2 og vann til intermediater i den syklisk karbonatproduksjonen.  Disse prosessene er per i dag kjent til å være selektive, men med svart lav omsetning.  Hvis slike prosesser viser seg å være lønnsom, kan produksjon av sykliske karbonater fra CO2, vann og energi være mulig i framtiden, med økt bruk av CO2 i produksjon av sykliske karbonater som resultat.  Prosjektets hovedmål er å skape nye industrielle prosesser hvor fornybare kjemikalier og CO2 brukes til å danne verdifulle produkter og minske GHG utslipp.

SINTEF er leder av en arbeidspakke som fokuserer på utvikling av katalysatorer for "direkte konversjon (1)" av glyserol og CO2 til glyserol karbonat. I utviklingen vil det bli brukt batch skala og high-throughput forsøk. Vi deltar også i prosjektdelen med omdannelse til glyserol karbonat (2) samt på katalysator fremstilling i den oppskalert prosessen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2016