Til hovedinnhold

Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken

Forsker

Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken

Forsker

Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken
Telefon: 993 67 104
E-post:
Avdeling: Havbruk
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1945446/

Echosounders are employed in sea-based aquaculture to estimate the biomass present in a net pen. Knowing the position of the echosounder within the net pen over time, and monitoring its status are required to assess the quality of the biomass density measured by the instrument. This paper...

Forfattere Walter Caharija Esten Solem Dalseg Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken Annette Stahl
År 2021
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1945444/

This paper presents kinematic models and a dynamic model of a 6 degree of freedom (DOF) underwater robot manipulator for aquaculture applications. Robotics has emerged as a key enabling technology in the industrialisation of salmon aquaculture. Although this is most apparent in the sea-based...

År 2021
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1932408/

I tillegg til en potensiell økt bruttoverdi på anslagsvis 12-13 milliarder NOK, så har økt overlevelse i laksenæringen potensial til å redusere karbonavtrykket til norsk laks med opptil 10%. Dette viser en ny matematisk modell utarbeidet av SINTEF Ocean. Innføringen av EUs taksonomikrav fra 2023 vil...

År 2021
Type Populærvitenskapelig artikkel