Til hovedinnhold

Magnus Stoud Myhre

Master of science

Magnus Stoud Myhre

Master of science

Magnus Stoud Myhre
Telefon: +47 908 41 867
E-post:
Avdeling: Klima og miljø
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1704201/

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk...

Forfattere Gorm Breimo Maria Leitet Randulf Høyli Magnus Stoud Myhre Roger Richardsen
År 2018
Type Rapport