Til hovedinnhold

Nina Blöcher

Seniorforsker

Nina Blöcher

Seniorforsker

Nina Blöcher
Telefon: 920 84 858
E-post:
Avdeling: Havbruk
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1826104/

Biofouling is an ongoing challenge for marine salmon aquaculture, impacting farming operations, fish health and welfare. Current mitigation strategies employed in Norway and Scotland rely mainly on the use of antifouling coatings and reactive removal of biofouling. These approaches are not only...

Forfattere Nina Blöcher Oliver Floerl
År 2020
Type Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1817597/

Groe på nøter byr på mange utfordringer for oppdrettsnæringen, deriblant redusert oksygennivå, deformasjon av merd og økt belastning på fortøyninger og mistanke om redusert effekt av rensefisk. Høytrykksspyling er en vanlig metode for å rense noten og blir gjerne utført hver 2-4 uke avhengig av...

År 2020
Type Populærvitenskapelig foredrag